İletişim

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜGTAM)
Prof. Dr. L. Ömür Demirezer
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye/Ankara
Tel: 3051089 
Fax: 3114777
e-mail: omurd@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
06100 Sıhhiye/Ankara