Yönetim Kurulu

Müdür
Prof. Dr. L. Ömür Demirezer  


HÜ Ecz. Fak. Farmakognozi Anabilim Dalı

Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşe Uz


HÜ Ecz. Fak. Farmakognozi Anabilim Dalı

Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Volga Bayrakçı Tunay


HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Prof. Dr. Ş. Gül Öz                                                                                                    

HÜ Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi

Prof. Dr. Pınar Borman HÜ Tıp Fak. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Prof. Dr. Selim Süalp Çağlar HÜ Fen Fak. Biyoloji Bölümü Ekoloji Abd
Prof. Dr. Funda Yalçın HÜ Ecz. Fak. Farmakognozi Anabilim Dalı
Danışma Kurulu
Dr. M. Zafer Kalaycı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanı

Dr. Ecz. Aslı Can Ağca      

TİTCK-İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı, Bitkisel ve Destek Ürünleri Daire Başkanı

Ecz. Klaus Reh

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Tamamlayıcı ve Geleneksel Tıbbi Ürünler Bölümü Başkan Yardımcısı (BfArM-Almanya)
Avrupa Konseyi, Avrupa İlaç Kalitesi Müdürlüğü (EDQM) Avrupa Farmakopesi 13B  Uzmanlar grubu başkanı)

Dr. Ecz. Barbara Steinhoff

Avrupa Fitoterapi Birliği (ESCOP European Scientific Cooperative on Phytotherapy) eş başkanı
Federal İlaç Üreticileri Birliği Bitkisel ve Homoöpatik ilaçlar  bölümü başkanı (Almanya)

Biol. Şenay Boyraz Topaloğlu 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran

HÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet Başaran  

HÜ Ecz. Fak. Farmakognozi Anabilim Dalı

Prof. Dr. İrem Çankaya

HÜ Ecz. Fak. Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Dr. Biol. Barış Özüdoğru          

HÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı

Zir. Müh. Yasin Özgen 

Ankara Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi
06100 Sıhhiye/Ankara