Matematik Bölümü

Araştırma Konuları

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz
Dağılım Teorisi, Özel Fonksiyonlar, Genelleştirilmiş Fonksiyonlar, Lineer olmayan Analiz, Matematiksel Fiziğin Problemleri.

Uygulamalı Matematik
Diferansiyel Denklemler, Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Evrimsel Denklemlerin Çekicileri, Akışkanlar Mekaniği, Hidrodinamik Kararlılık Teorisi, Dönen Disk Akışı, Nümerik Analiz, Nümerik Simülasyon, Bilgisayar Grafiği, Görselleştirme, Kriptoloji ve Uygulamaları, İntegrallenebilirlik, Süperintegrallenebilirlik, Fiziğin Matematiksel Yöntemleri, Lineer Olmayan Sigma Modelleri.

Cebir ve Sayılar Teorisi
Değişmeli ve Değişmeli Olmayan Halka Teorisi, Modül Teorisi, Diferansiyel Cebir, Homoloji Teorisi, Birleşmeli Halkalar ve Cebir, Halkalar üzerine matris grupları, Radikaller ve Halkaların Radikal Özellikleri.

Topoloji
Bi-topoloji, Fuzzy Topoloji Doku Uzayları, Geometrik Topoloji, Kontakt Topoloji, Düğüm teorisi.

Geometri
Diferansiyel Geometri, Global Analiz, Relativite Teorisi ve Cebirsel Geometri.

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
Uygulamalı Mantık.