Matematik Bölümü

Misyon ve Vizyon

Bölüm Misyonu
Bilimin evrensel ve etik değerlerine sahip, temel ilkelerini benimsemiş, problemlerin çözümünde bilimsel araştırma tekniklerini uygulayan; özgün, sorgulayıcı, bağımsız ve yaratıcı düşünebilen matematikçiler yetiştirmeyi ve öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı ile ulusal/uluslararası gelişmeleri izleyen, çok disiplinli lisans ve lisansüstü programları uygulamayı, ulusal/uluslararası işbirlikleri yapmayı ve edindiği bilimsel bilgi ve birikimlerini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Bölüm Vizyonu
Bilimsel ve teknolojik gelişime rehberlik eden, matematiğin uygulama alanları bulduğu mühendislik, iktisat ve sağlık bilimleri gibi alanlarla multi-disipliner çalışmalar yapan ve bu tür çalışmalara öncülük eden yapısıyla, matematiğin güncelleşmesine ve evrensel gelişimine katkı sunarak, bölümümüz ve üniversitemizin Türkiye’de lider ve uluslararası alanda saygın konumdaki yerlerini almalarına etki eden bir birim olmaktır.