Matematik Bölümü

Bölümde Görev Yapmış Öğretim Üyeleri

 • Abdullah Harmancı (Emekli - Hacettepe Üniversitesi)
 • Abdürrahim Yılmaz (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
 • Ahmet Abdik (Emekli - Galatasaray Üniversitesi)
 • Ali Dönmez (Doğuş Üniversitesi)
 • Ali Ülger (Koç Üniversitesi)
 • Aydın Altın (Emekli - Hacettepe Üniversitesi)
 • Aydın Tiryaki (İzmir Üniversitesi)
 • Ayfer Kurt (Çağ Üniversitesi)
 • Ayşe Altın (Emekli - Hacettepe Üniversitesi)
 • Bahaettin Cengiz (Başkent Üniversitesi)
 • Cesim Çelik (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Coşkun Tayfur (Anadolu Üniversitesi)
 • Doğan Çoker (1951-2003)
 • Duygu Erdem (Emekli - Hacettepe Üniversitesi)
 • Erdal Coşkun (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)
 • Erdal Oral (Emekli - Hacettepe Üniversitesi)
 • Ergin Türker (Emekli - Hacettepe Üniversitesi)
 • Esra Korkmaz (Düzce Üniversitesi)
 • Fethi Çallıalp (Doğuş Üniversitesi)
 • Hatice Kandamar (Adnan Menderes Üniversitesi)
 • Haydar Eş (Başkent Üniversitesi)
 • Hayri Göktaş (Emekli)
 • Hayriye Özden (Emekli - Hacettepe Üniversitesi)
 • Hülya İşcan (Trakya Üni.)
 • İbrahim İbrahimoğlu (Başkent Üniversitesi)
 • İpek Güleç (Emekli)
 • İsmail Tok (İstanbul Aydın Üniversitesi)
 • İşmen Kendir (Emekli - Hacettepe Üniversitesi)
 • Kazım Güner (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
 • Kenan Taş (Çankaya Üniversitesi)
 • Lawrance Michael Brown (Emekli - Hacettepe Üniversitesi)
 • Leman Çelikkanat (Emekli - Hacettepe Üniversitesi)
 • Mahide Küçük (Anadolu Üniversitesi)
 • Musa Erdem (Emekli - Balıkesir Üniversitesi)
 • Mustafa Alkan (Akdeniz Üniversitesi)
 • Mustafa Telci (Trakya Üniversitesi)
 • Nilgün Işık Arıkan (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Oğuz Yayla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Orhan Özer (Anadolu Üniversitesi)
 • Osman Altıntaş (Başkent Üniversitesi)
 • Sadık Bayhan (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
 • Şeref Mirasyedioğlu (Başkent Üniversitesi)
 • Timur Karaçay (Başkent Üniversitesi)
 • Tuna Hatice Yalvaç (Emekli - Hacettepe Üniversitesi)
 • Tülin Coşkun (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi)
 • Varga Kalantarov (Koç Üniversitesi)
 • Yalçın Küçük (Anadolu Üniversitesi)
 • Yaşar Ataman (Merhum)
 • Yusuf Aydın (Başkent Üniversitesi)