Matematik Bölümü

Yan Dal Programı

Koordinatör

Prof. Dr. Bülent SARAÇ
Tel: +90 312 297 7850 / 118
E-Posta: bsarac@hacettepe.edu.tr

Program Bilgileri

Bölümümüz, aşağıda listelenen bölümlerin öğrencilerine özel Yan Dal Programları yürütmektedir. (Matematik Bölümü öğrencileri de aşağıdaki listedeki Matematik Öğretmenliği Bölümü haricindeki bölümlerde yürütülen Yan Dal Programlarına başvuru yapabilirler.)

2021-2022 Güz Dönemi
Öncesinde Geçerli Olan

2021-2022 Güz Dönemi
ve Sonrasında Geçerli Olan

 • İstatistik Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • Aktüerya Bilimleri Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • Biyoloji Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • Kimya Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • İktisat Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • Matematik Öğretmenliği Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • Fizik Mühendisliği Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • Felsefe Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.


  Başvuru ve Kabul Koşulları

  Bölümümüz Yan Dal Programlarına başvuru koşulları, 06/03/2013 tarihli ve 2013-98 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren üniversitemiz Yan Dal Program Yönergesinin ilgili maddelerince belirlenmiştir. (Yan Dal Program yönergesi için tıklayınız.)
  • Başvurular, anadal lisans programının en erken 3üncü ve en geç 6ncı yarıyılı başında yapılabilir.
  • Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar:
   • Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olması,
   • Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması,
   gerekir.
  • Biyoloji, Kimya, İktisat, Matematik Öğretmenliği ve Fizik Mühendisliği öğrencileri için ek koşullar mevcuttur. Lütfen program detaylarını inceleyiniz.
  • Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakülteye başvururlar. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar (eklerinin fotokopisi ile birlikte), yandal programını açan fakülte tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu fakülteye ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir.
  Yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayan ve Matematik Bölümü Yan Dal Programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, Fen Fakültesi Dekanlığına, akademik danışman onayını da içeren bir dilekçe ve dilekçeye ekli transkriptleri ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular ile ilgili detaylı bilgiye http://www.fenfakultesi.hacettepe.edu.tr/tr adresinden erişilebilir.