Matematik Bölümü

Projeler

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Sultan Eylem Toksoy
Proje Araştırmacısı: Prof. Dr. Bülent Saraç
Proje Adı: Modüllerin Dik Toplamlarının Zayıf-injektifliğinin Kapsamı
Destek Birimi ve Programı: TÜBİTAK 1001
Tarihi: 28.07.2023 (24 ay)

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. İsmet Yurduşen
Proje Araştırmacıları: Prof. Dr. Seçkin Kürkçüoğlu ve Arş. Gör. Dr. Orhan Oğulcan Tuncer
Proje Adı: Kuantum Süperintegrallenebilir Sistemler ve Fiziksel Uygulamaları
Destek Birimi ve Programı: TÜBİTAK 1001
Tarihi: 28.07.2023 (30 ay)

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Pınar Aydoğdu
Proje Araştırmacısı: Doç. Dr. Bülent Saraç
Proje Adı: Temel Modüller Ve Çizge Magma Cebirleri İçin İzomorfizma Problemi
Destek Birimi ve Programı: TÜBİTAK 1001
Tarihi: 01.10.2022 - 01.10.2024

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. SELMA ALTINOK BHUPAL
Proje Adı: Genelleştirilmiş Splinelarda Evrensel Fark Özelliği
Destek Birimi ve Programı: Bilimsel Araştırma Projeleri - Hızlı Destek Projesi
Tarihi: 09.05.2022 - 09.05.2023

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sinem Onaran
Proje Adı: 3-boyutta Kontakt Topoloji
Destek Birimi ve Programı: TÜBİTAK 1001
Tarihi: 01.08.2020 - 01.08.2023