Matematik Bölümü

FEDEK

FEDEK: FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur. FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.


2021-2023 FEDEK AKREDİTASYONU

Matematik Lisans Programı, FEDEK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 9 Mayıs 2021 tarihinden 30 Eylül 2023 tarihine kadar akredite edilmiştir.


2015-2022 FEDEK AKREDİTASYONU

Matematik Lisans Programı, FEDEK tarafından ilk kez yapılan değerlendirme sonucunda 25 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile akredite edilmiştir.


Matematik Bölümü Öğretim Amaçları

ÖA1. Matematiksel düşünme yeteneği kazanır.
ÖA2. Gerçek yaşamda karşılaştığı disiplinler arası problemlerin çözümünde matematiği kullanabilir.
ÖA3. Kendini sürekli geliştirmeyi hedefler.
ÖA4. Dünyadaki paydaşları ile ortak bir dile sahiptir.
ÖA5. Etik değerleri özümsemiştir.
ÖA6. Yaratıcı ve eleştirel düşünebilir.
ÖA7. Girişimci, kendine güvenen bir bireydir.

FEDEK Kapsamında Yapılan Anketler

Mezunlarımızın ve bölüm öğrencilerimizin aşağıdaki kendilerine ayrılmış olan bağlantılar üzerinden 2019-2020 Akademik Yılı Matematik Bölümü Öğrenci Memnuniyeti Anketine katılmaları gerekmektedir.

H.Ü. Matematik Bölümü FEDEK Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama ve Danışma Komisyonu

Prof. Dr. Ali Erdoğan (Dekan Yardımcısı)
Prof. Dr. Rıza Ertürk (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Pınar Aydoğdu (Fedek Koordinatörü)
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kemal Ağgül
Arş. Gör. Dr. Sema Yayla
Arş. Gör. Dr. Zehra Şen
Arş. Gör. Dr. Hatice Zeybek