Matematik Bölümü

Çift Anadal Programı

Koordinatör

Prof. Dr. Bülent SARAÇ
Tel: +90 312 297 7850 / 118
E-Posta: bsarac@hacettepe.edu.tr

Program Bilgileri

Bölümümüz, aşağıda listelenen bölümlerin öğrencilerine özel Çift Anadal Programları yürütmektedir. (Matematik Bölümü öğrencileri de aşağıdaki listede yer alan bölümlerde yürütülen Çift Anadal Programlarına başvuru yapabilirler.)

2022-2023 Güz Dönemi
Öncesinde Geçerli Olan

2022-2023 Güz Dönemi
ve Sonrasında Geçerli Olan

 • İstatistik Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • Aktüerya Bilimleri Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • Biyoloji Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.
 • Kimya Bölümü
 • Program detayları için tıklayınız. Program detayları için tıklayınız.


  Başvuru

  Bölümümüz Çift Anadal Programlarına başvuru koşulları, 06/03/2013 tarihli ve 2013-97 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe üniversitemiz Çift Anadal Program Yönergesinin ilgili maddelerince belirlenmiştir. (Çift Anadal Program yönergesi için tıklaynız.)
  Buna göre;
  • Başvurular anadal lisans programının en erken 3. ve en geç ise dört yıllık programlarda 5. yarıyılın başında, beş yıllık programlarda 7. yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise 9. yarıyılın başında başvurabilir.
   (Bkz: 10 Ağustos 2015 tarihli, 29441 sayılı Senato Kararı)
  • Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında yer alan tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunması gerekir.Anadal diploma programındaki genel not ortalaması 2.75 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki ÖSYS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
   (Bkz: 10 Ağustos 2015 tarihli, 29441 sayılı Senato Kararı)
  Yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayan ve Matematik Bölümü Çift Anadal Programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, Fen Fakültesi Dekanlığına, akademik danışman onayını da içeren bir dilekçe ve dilekçeye ekli transkriptleri ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular ile ilgili detaylı bilgiye http://www.fenfakultesi.hacettepe.edu.tr/tr adresinden erişilebilir.