Matematik Bölümü

Anabilim Dalları

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz

Araştırma Konuları
Dağılım Teorisi, Özel Fonksiyonlar, Genelleştirilmiş Fonksiyonlar, Lineer olmayan Analiz, Matematiksel Fiziğin Problemleri.


Uygulamalı Matematik

Araştırma Konuları
Diferansiyel Denklemler, Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler, Dinamik Sistemler, Evrimsel Denklemlerin Çekicileri, Akışkanlar Mekaniği, Hidrodinamik Kararlılık Teorisi, Dönen Disk Akışı, Nümerik Analiz, Nümerik Simülasyon, Bilgisayar Grafiği, Görselleştirme, Kriptoloji ve Uygulamaları, İntegrallenebilirlik, Süperintegrallenebilirlik, Fiziğin Matematiksel Yöntemleri, Lineer Olmayan Sigma Modelleri.


Cebir ve Sayılar Teorisi

Araştırma Konuları
Değişmeli ve Değişmeli Olmayan Halka Teorisi, Modül Teorisi, Diferansiyel Cebir, Homoloji Teorisi, Birleşmeli Halkalar ve Cebir, Halkalar üzerine matris grupları, Radikaller ve Halkaların Radikal özellikleri.


Topoloji

Araştırma Konuları
Bi-topoloji, Fuzzy Topoloji, Doku Uzayları, Geometrik Topoloji, Kontakt Topoloji, Düğüm teorisi.


Geometri

Araştırma Konuları
Diferansiyel Geometri, Global Analiz, Relativite Teorisi ve Cebirsel Geometri.


Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

Araştırma Konuları
Uygulamalı Mantık.